دیـن

زندگی ات را لذت بخش کن!

زندگی ات را لذت بخش کن! 1395/10/29

حضرت علی علیه السلام، در مقایسه‌ی انواع زیبایی‌ها، زینت باطن را بر زینت ظاهر ترجیح داده می فرمایند....

فرهنگ

زندگی

جامعه

 “روز غزه”

“روز غزه” 1395/10/30

به دلیل حماسه آفرینی مردم مظلوم غزه در دفاع از سرزمینشان 29 دی ماه با نام “روز غزه” نامگذاری شده تا در این روز فریاد مظلومیت و حق طلبی این مردم بی دفاع به گوش جهانیان برسد.