دیـن

تفسیر آیه ۱۷۱ سوره اعراف

تفسیر آیه ۱۷۱ سوره اعراف 1397/05/21

آیه و ترجمه قرآن سراسر اعجاز در زندگی مادی و معنوی است. اگر ما آن را با معرفت تلاوت کنیم، حتماً اثرات آن را خواهیم دید

فرهنگ

زندگی

جامعه