دیـن

میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار

میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار 1395/11/15

میلاد شخصیت بزرگی را در پیش رو داریم که وجودش در تاریخ، به زن بودن «معنا» بخشید. زنی که تجسمی از شجاعت و صبر بود و معلمی برای پاکدامنی . به دنیا آمده بود تا صبر را شرمنده کند؛ زینب(س)، این اسطوره تاریخ را می گویم.

فرهنگ

زندگی

جامعه

 “روز غزه”

“روز غزه”

به دلیل حماسه آفرینی مردم مظلوم غزه در دفاع از سرزمینشان 29 دی ماه با نام “روز غ ..

1395/10/30