نامه ای از دوست ! مهدویت

نامه ای از دوست !

توقیعاتی که از حضرت مهدی (علیه السلام) در دوره غیبت صغری خطاب به نواب ایشان صادر شده است سرشار از بیانات مشفقانه ایشان نسبت به شیعیان است. ولی عصر (سلام الله علیه) در این نامه ها درباره امور کلی و جزئی زندگی شیعیان سخن می گویند و با وجود غیبت و گوشه نشینی به درخواست های مردم رسیدگی می کنند.

در زیر بخش هایی از توقیعات ایشان را که درباره مسائل اساسی زندگی شیعیان است و عمدتا خطاب به آن ها صادر شده، می آوریم.

 

آگاهی بر احوال امت

اگر چه هم اکنون در مکانی دور از جایگاه ستمگران سکنی گزیده‏ایم - که خداوند صلاح ما و شیعیان مۆمن ما را تا وقتی که حکومت دنیا به دست تبهکاران است، در دوری گزیدن، به ما نمایانده است - ولی بر اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست.

 

رسیدگی به امور دوستان

ما از رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نمی‏بریم. اگر جز این بود، دشواریها و مصیبتها بر شما فرود می‏آمد و دشمنان، شما را ریشه کن می‏کردند.

تقوای خدا پیشه کنید و ما را برای رهایی بخشیدنتان، از فتنه‏ای که به شما روی آورده است، یاری دهید.

 

لزوم محبت آل الله

هر یک از شما باید کاری کند که وی را به محبت و دوستی ما نزدیک می‏کند و از آنچه خوشایند ما نبود و موجب کراهت و خشم ماست، دوری گزیند؛ زیرا امر ما ناگهانی فرا می رسد و در آن هنگام توبه و بازگشت سودی برایش ندارد و پشیمانی از گناه، از کیفر نجاتش نمی‏بخشد.

خداوند راه رشد و هدایت را به شما الهام فرماید، و به لطف خویش شما را برای بهره‏وری از رحمت‏هایش توفیق بخشد.

اگر چنانچه شیعیان ما - که خداوند توفیق طاعتشان دهد - در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند همدل می‏شدند، میمنت ملاقات ما از ایشان به تأخیر نمی‏افتاد، و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان می‏گشت، دیداری بر مبنای شناختی راستین، و صداقتی از آنان نسبت به ما.

 

 دوری از فتنه ها در ادای حقوق الهی

[خطاب به شیخ مفید قدس سره:]- ای دوست با اخلاص که در راه ما با ستمگران در ستیز و پیکاری، خداوند تو را به نصرت و یاری خویش، همان گونه که دوستان شایسته‏ی پیشین ما را تایید فرمود، تایید کند - سفارش می‏کنیم هر یک از برادران دینی تو که تقوای خدا پیشه کرد و آنچه را که بر گردن دارد، به مستحقانش رساند، در فتنه‏ی ویرانگر بر باد دهنده و گرفتاریها و آشفتگی‏های تاریک و گمراه کننده در امان خواهد بود و آن کس که در دادن نعمتهایی که خداوند به او کرامت فرمود، به کسانی که فرمان رسیدگی به آنها را داد، بخل ورزد، زیانکار دنیا و آخرت خویش خواهد بود.

 

پیمانی بر دوش شیعه

اگر چنانچه شیعیان ما - که خداوند توفیق طاعتشان دهد - در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند همدل می‏شدند، میمنت ملاقات ما از ایشان به تأخیر نمی‏افتاد، و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان می‏گشت، دیداری بر مبنای شناختی راستین، و صداقتی از آنان نسبت به ما.

 

علت عدم دیدار یار

ما را از ایشان دور نمی‏دارد، مگر آن دسته از کردارهای آنان که ما را ناپسند و ناخوشایند است، و از آنان روا نمی‏داریم.

یوٹوپیا اور اسلامی مدینۂ فاضلہ 2

 

خورشید در پس ابر 

اما کیفیت بهره‏وری از من در دوران غیبتم، همچون بهره‏وری از خورشید به هنگامی است که ابر آن را از دیدگان بپوشاند، و من برای اهل زمین موجب امان و امنیت می‏باشم، همچنان که ستارگان برای اهل آسمان امانند.

 

حجتهای امام در رخدادها


رخدادها و پیش آمدهایی که در آینده روی خواهد داد، در مورد آنها به راویان احادیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.

 

عاقبت به خیری در ترک گناه

فرجام کار - با دخالت و ساخت نیکوی خداوند - مادامی که شیعیان از گناهان دوری گزینند، پسندیده و نیکو خواهد بود.

 

کم خردان موجب آزار امام


نادانان و کم خردان شیعه و کسانی که بال پشه از دینداری آنان محکمتر است، ما را می‏آزارند.

 

واگذاری امور به ولیّ نعمت

از خدا بترسید و تسلیم ما شوید، و کار را به ما واگذار نمائید، و بر ماست که شما را از سرچشمه سیراب بیرون آوریم، چنانکه بردن شما به سوی چشمه بوسیله ما بوده است، و در پی کشف آنچه از شما پوشیده شده است نروید.

هر یک از شما باید کاری کند که وی را به محبت و دوستی ما نزدیک می‏کند و از آنچه خوشایند ما نبود و موجب کراهت و خشم ماست، دوری گزیند؛ زیرا امر ما ناگهانی فرا می رسد و در آن هنگام توبه و بازگشت سودی برایش ندارد و پشیمانی از گناه، از کیفر نجاتش نمی‏بخشد.

در امتداد موّدت


از راه راست به راه چپ منحرف نشوید، و با مودت و دوستی نسبت به ما حرکت مستقیم خود را بر آئینی روشن استوار سازید.

 

از انحراف تا انکار

یافتن معارف جز از راه ما خاندان پیامبر، برابر با انکار ما می‏باشد.

 

بجویی می یابی

اگر خواستار هدایت و رشد باشی ارشاد خواهی شد، و اگر جویا شوی می‏یابی.

 

نهی از سوال نا به جا

از آنچه که به حالتان فائده‏ای ندارد سۆال نکنید، و خود را برای دانستن آنچه که از شما نخواسته‏اند به مشقّت نیندازید.

 

فرج شما در فرج من

برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید، که فرج شما در همان است.

 

دعایی از سر رحمت

خداوند ما و شما را به رحمت خویش از مهلکه و زشتیها و بدیها و آفات و بلایا نگه دارد که او ولی و اختیاردار همه‏ی انسانهاست و توانا بر آنچه که می‏خواهد. او ولی و نگهدارنده‏ی ما و شماست.

نظرات