راز داشتن فرزند صالح خانواده ایرانی

راز داشتن فرزند صالح

راز داشتن فرزند صالح

برای تربیت صحیح و درست، اصولی وجود دارد که مهم ترین آن ها "لقمه حلال" است. لقمه حرام آثار شوم فراوانی در زندگی انسان دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.

مهم ترین عامل تربیت فرزندان صالح پرهیز از ارتزاق حرام است. تمامی مباحث تربیتی یک طرف و لقمه حلال هم یک طرف!

با وجود درآمد نامشروع و حرام تمامی تلاش های تربیتی بی نتیجه است.کسب حرام باعث می شود که فرزندان آدمی ناصالح باشند.

لقمه حرام باعث می شود که انسان در مقابل ولی خدا و امام عصر خویش بایستد و بجنگد. همچنان که در واقعه عاشورا امام حسین (علیه السلام) فرمود: "ملئت بطونهم من الحرام" شکم های آنها از حرام پرشده است.

لقمه حرام باعث می شود که انسان حق را نپذیرد وبه باطل گرایش داشته باشد.

لقمه حرام، صیرت را از انسان می گیرد. لقمه حرام نه تنها باعث نمی شود که روزی انسان زیاد شود بلکه روزی انسان را کم می کند و برکت از رزق و زندگی برداشته می شود

تربیت قبل از تولد

مـلامحمدتقى مجلسى از علماى بزرگ اسلام است .

وى درتربیت فرزندش اهتمام فراوان داشت و نـسـبـت به حرام و حلال دقت فراوان نشان مى داد تا مبادا گوشت و پوست فرزندش با مال حرام رشد كند.

مـحمدباقر، فرزند ملامحمدتقى، كمى بازیگوش بود.

شبى پدربراى نماز و عبادت به مسجد جامع اصـفـهـان رفـت . آن كـودك نـیـز همراه پدر بود. محمد باقر در حیاط مسجد ماند و به بازیگوشى پرداخت .

وى مشك پر از آبى را كه در گوشه حیاط مسجد قرار داشت با سوزن سوراخ ‌كرد و آب آن را بـه زمـین ریخت .

با تمام شدن نماز، وقتى پدر از مسجد بیرون آمد، با دیدن این صحنه، ناراحت شد.

دست فرزند را گرفت و به سوى منزل رهسپار شد. رو به همسرش كرد و گفت: مى دانید كه مـن در تربیت فرزندم دقت بسیار داشته ام.

دلی كه از لقمة ‌حرام روئیده باشد، كجا و قابلیت انوار عالم قدس كجا و نطفه ای كه از مال حرام هم رسیده باشد به مرتبة‌رفیع انس با پروردگار چكار، چگونه پرتو عالم نور بدلی تابد كه غذای حرام آن را تاریك كرده و كی پاكیزگی و صفا برای نفسی حاصل می شود كه كثافات مال شبهه ناك آن را آلوده و چرك آلود نموده باشد

امروز عملى از او دیدم كه مرا به فكر وا داشت.

با این كه در مورد غذایش دقت كرده ام كه از راه حلال به دست بیاید، نمى دانم به چه دلیل دست به این عمل زشت زده است .

حال بگو چه كرده اى كه فرزندمان چنین كارى را مرتكب شده است ؟

زن كمى فكر كرد و عاقبت گفت : راستش هنگامى كه محمد باقر رادر رحم داشتم ، یك بار وقتى به خانه همسایه رفتم ، درخت انارى كه درخانه شان بود، توجه مرا جلب كرد

سوزنى را در یكى از انارها فرو بردم و مقدارى از آب آن را چشیدم .

ملامحمدتقى مجلسى با شنیدن سخن همسرش آهى كشید و به راز مطلب پى برد.

نتیجه اخلاقی:

اگر در روایات اسلامى تاكید شده كه خوردن غذاى حرام ولو اندك در نطفه تاثیر سوء دارد به همین جهت است.

لذا بزرگان علم تربیت گفته اند: تربیت قبل از تولد شروع مى شود.

غذا بر روان آدمی تأثیر دارد.

غذاى حرام بر روح و روان انسان بسیار تأثیر گذاره و این تأثیر بر روان فرزند به هیچ وجه قابل انكار نیست نطفه ای كه با لقمه حرام بسته و رشد یافته چیزی جز خباثت نیست و چگونه می توان به چشم او امیدوار بود كه به نامحرم نگاه نكند و یا با زبان غیبت نكند.

عالم ربانی مرحوم نراقی در كتاب معراج السعاده می نویسد:

دلی كه از لقمة ‌حرام روئیده باشد، كجا و قابلیت انوار عالم قدس كجا و نطفه ای كه از مال حرام هم رسیده باشد به مرتبة‌رفیع انس با پروردگار چكار، چگونه پرتو عالم نور بدلی تابد كه غذای حرام آن را تاریك كرده و كی پاكیزگی و صفا برای نفسی حاصل می شود كه كثافات مال شبهه ناك آن را آلوده و چرك آلود نموده باشد. (معراج السعاده انتشارات مطبوعاتی حسینی ص 313)

 

تأثیرگذاری لقمه ی حرام بر نفس و جان آدمی و بر حقیقت هستی او است. بنابراین یکسانی اثر مال حلال و حرام در بدن انسان، مساوی با یکسانی اثر آن در روح و نهاد آدمی نیست و نباید بین این دو خلط کرد.

لقمه حرام

مادر مفاسد و گناهان، لقمه حرام است

یکی از مهم ترین عوامل قضا شدن نماز شب و نماز صبح لقمه حرام است. به گونه ای که یکی از بزرگان با خوردن چند لقمه از غذای یک فرد رباخوار (ندانسته) چهل شب نماز شبش ترک شده و به سختی برای نماز صبح بیدار می شده است.

لقمه حرام باعث می شود که دعای انسان مستجاب نشود. لقمه حرام مادر بسیاری ازمفاسد و رذایل بوده و مهم ترین ابزار شیطان است.

لقمه حرام قساوت قلب می آورد. لقمه حرام باعث می شود که انسان عاقبت بخیر نشود!!

ورودی های لقمه ی حرام

دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود انسان در ورطه لقمه حرام بیفتد که عبارتند از:

حرص و طمع و عجول بودن و جهل و ولخرجی و... ولی مهم ترین عامل، عدم ایمان به "توحید در رازقیت"خداست.

توحید در رازقیت یعنی اینکه رازق تنها خداست و لاغیر (لا رازق الاالله)

به قول حافظ شیرازی: ...بر سر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود...

اگر در موقع اذان اکثر مغازه ها باز است به خاطر شرک در رازقیت است چرا که رازق را مشتری می دانند نه خدا را، اگر رشوه خواری و رباخواری و کلاهبرداری و... در جامعه زیاد است، اگر بعضی از خانواده به خاطر ترس از فقر مانع بچه دار شدن می شوند، اگر اکثر افراد جامعه خمس وزکات مالشان را نمی پردازند، اگر به افراد پولدار و ثروتمند در جامعه و بانک ها بیشتر احترام می کنند، اگر در بعضی مغازه ها برای فروش بیشتر از زنان بزک کرده و موسیقی حرام استفاده می شود، به خاطر این است که دیگران  را رازق می دانند نه خدا را و این شرک خفی است که اکثر ما دچار آن هستیم. رزق و روزی ما فقط و فقط دست خداست و دیگران نمی توانند آن را کم و زیاد کنند....

یکی از مهم ترین عوامل قضا شدن نماز شب و نماز صبح لقمه حرام است. به گونه ای که یکی از بزرگان با خوردن چند لقمه از غذای یک فرد رباخوار (ندانسته) چهل شب نماز شبش ترک شده و به سختی برای نماز صبح بیدار می شده است

چند نکته تربیتی:

1-در محبت به فرزندان نه افراط داشته باشید و نه تفریط، نه سخت گیرباشید نه سهل انگار، بلکه متعادل رفتار کنید.

2-برای فرزندان نامی نیکو و مذهبی انتخاب کنید چرا که اسم در شخصیت فرزندان تاثیر زیادی دارد. متاسفانه برخی با تبلیغ اسامی ایرانی و...می خواهند اسامی اسلامی و مذهبی کمرنگ شود.

3-والدین باید در رفتار با فرزندان هم آهنگ باشند و متناقض رفتار نکنند.

4-مادر با وضو به فرزندان خود شیر دهد

5-به فرزندان خود شخصیت دهید و هرگز او را تحقیر و توهین نکنید.6-زیاد امر و نهی به فرزند نکنید تا جرأت نافرمانی نکند و باعث لجبازی فرزند نشود.

7-برای تربیت جنسی فرزندان، والدین نخست باید به آنها بیاموزند که سرزده وارد اتاق آنها نشده و اجازه بگیرند.

8-لوس کردن کودک باعث خودرای شدن و بی اراده شدن و ضعف اعتماد به نفس او می شود

9-برای کودکان خود دعا کنید و با خود به مجالس مذهبی و مسجد ببرید.

10-خانواده ها باید از بین فرزندان و ماهواره یکی را انتخاب کنند!بنا به دلایل متعدد تاثیر منفی ماهواره بیش از تاثیر مثبت آن است. ریشه بسیاری از طلاق ها و مدگرایی وبزک کردن و اعتیاد و بزهکاری ها و بی اعتقادی ها و...ماهواره است. ماهواره مارخوش خط و خال وخمپاره ای است که بنیان خانواده را ویران می کند.

نظرات