رسالت مهم رسانه‌های گروهی در نظام اسلامی از نگاه امام راحل سینما و تلویزیون

رسالت مهم رسانه‌های گروهی در نظام اسلامی از نگاه امام راحل

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در هر دوره مطبوعات و رسانه های جمعی روز به روز افزوده شده و افکار و عقاید جمعی بیش از پیش در رسانه ها منتشر شد، شکل گیری احزاب و گروه ها برای انتقال نظراتشان موجب شد تا هر یک به دنبال راه اندازی یک رسانه باشند اما بر دوش هریک از رسانه با هر نظر و عقیده ای یک رسالت وجود دارد که ملزم به تحقق آن در جامعه اسلامی هستند.

امام راحل در خصوص رسالت رسانه های گروهی در نظام اسلامی می فرمایند: " صدمه ای که اسلام و کشور از مطبوعات در زمان طاغوت دید بیشتر از صدمات سایر ارگان های طاغوتی به مردم و کشور بود، مطبوعات باید حامل پیام ملت و اسلام و مبلغ و مجری اسلام باید باشد، مطبوعات باید اخلاق الهی را در جامعه پخش کند، اما در زمان طاغوت درست برعکس بود.

اینخها تلاش داشتند تمام مسائل اسلامی و مسائل کشور را به طرف منافع طاغوتی سوق دهند، اگر چنانچه مطبوعات اصلاح شود یک جامعه اصلاح خواهد شد".

در ادامه ویدئویی از سخنان معمار کبیر انقلاب در خصوص رسالت مهم رسانه‌های گروهی در نظام اسلامی را ببینید.نظرات