مجرد زیستی و از بین رفتن قبح طلاق از آسیب‌های سبک زندگی عصر حاضر است. فرهنگ

مجرد زیستی و از بین رفتن قبح طلاق از آسیب‌های سبک زندگی عصر حاضر است.

حسین آسا پژوهشگر و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص آسیب شناسی خانواده‌ها و تغییر سبک زندگی ایرای-اسلامی در جامعه امروزی گفت: در دنیای معاصر، پدیده‌های تکونولوژی و پیشرفت آن مسئله بشر است، البته باید تاکید کنم که پیشرفت تکونولوژی به تنهایی موضوع بحث نیست، بلکه بایستگی‌ها و ایدئولوژی‌های مستتر در آن است که بسیار مسئله‌ساز شده، پر‌واضح است که موضع سبک ایرانی-اسلامی پیشرفت تکونولوژی جوامع بشری نیست و از آن استقبال هم می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه در نگاه تفکر اسلامی و مبانی تولیدی آن، انسان برای کشف راز و رمز‌های طبیعت عجین شده‌است، در این خصوص اظهار کرد: در اسلام سفارش‌های بسیاری درباره نیازهای انسان بیان شده، منتهی یکی از ایدئولوژی‌های مستتر در سبک و سیاق غربی آن همین نسبی‌گرایی اخلاقی و جعلی بودن مبنای زندگی است که با اساس فکری ایرانی-اسلامی در تعارض است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: معانی سبک زندگی در تعاریف و تفکر غربی بر حسب تعاملات انسان، متفاوت است و از آنجایی که هر فرد با فرد دیگری تفاوت دارد، نمی‌توان هدف واحدی را برای یک جامعه قرار داد و بر همین اساس شخص به ورطه پوچی و بی‌معنایی می‌افتد. با این تفکر گذشت، وفاداری، ایثار‌گری و .. بی معنی می‌شود. در صورتی که در سبک ایرانی-اسلامی اجتماعی و فطری بودن نیاز‌ها در انسان بسیار ترویج شده است و نمی‌توانیم سبک زندگی ایرانی-اسلامی را بدون این ۲ ویژگی مطرح کنیم.

 
مجرد زیستی و از بین رفتن قبح طلاق از آسیب‌های سبک زندگی است/ هدف زندگی اسلامی رسیدن به قرب الهی است

آسا درخصوص نهادینه کردن فرهنگ ایرانی-اسلامی در جامعه امروزی گفت: به عقیده من با توجه به نکاتی که در خصوص ویژگی‌های ایرانی-اسلامی بیان شد، در نهادینه کردن این سبک زندگی در ۳ محور باید تلاش کرد. ابتدا اینکه بتوانیم یک سیمایی صحیح و منطقی تهیه و تدوین کنیم و در مرحله بعد تلاش کنیم، جامعه بر اساس مبنای ایرانی-اسلامی تربیت شود، تا این فرهنگ را در لایه‌های مختلف جامعه به اقتضای زمانه ترویج و تبلیغ کنیم.
 
وی افزود: به طور حتم در سبک زندگی نباید از نیاز‌های جدید بشر غافل شد. برخی از دستورات این سیاق باید با نیاز‌های زندگی هم‌خوانی داشته باشد، منتهی سوق دادن آن به جامعه نیازمند تلاش مستمر همراه با قانون دقیق است که علاوه بر رفعت، رحمت و مودت بین انسان‌ها تمرد از آن برای هیچ مقامی نباید امکان پذیر باشد، بر اساس آموزه‌های دینی وظیفه منادیان جامعه در این خصوص مضاعف است و ترویج، عمل کردن به سبک و سیاق زندگی ایرانی-اسلامی در جامعه است.

این استاد و پژوهشگر دانشگاه، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات کلیدی در سبک زندگی ایرانی-اسلامی، ساده زیستی، کشفی بودن معنا و فضائل اخلاقی است، که در تفکر جدید انسان تعریف می‌شود و از نگاه ویژه متفکرین غربی انسان تنها و بی‌هویت صرفا قطعه‌ای از طبیعت بدون شعور است، و در تعریف صحیح از سبک زندگی ایران اسلامی می‌توان گفت، هدف رسیدن به کمال شخصیت انسان یعنی همان قرب الهی است.
 
مجرد زیستی و از بین رفتن قبح طلاق از آسیب‌های سبک زندگی است/ هدف زندگی اسلامی رسیدن به قرب الهی است

آسا ادامه داد: خانواده در عصر حاضر از ۲ جهت شناختی و رفتاری در معرض آسیب است، این ۲ عامل می‌تواند رفتاری را ایجاد کند که پیامد‌هایی مانند از بین رفتن قبح طلاق، مجرد زیستی، کمرنگ شدن محبت در بین خانواده‌ها، نبود صله ارحام؛ تخصیص زمان غیر متعارف به کار کردن بیرون ازخانه و نپرداختن به امور خانواده است که می‌تواند یکی از آن آسیب‌ها باشد. همچنین باید بگوئیم که اگر تعریف درستی از فضای مجازی نداشته باشیم می‌تواند حضور در این فضا آسیب جدی به بدنه خانواده وارد کند.


 آموزه‌های دینی بهترین مسیر برای درمان آسیب‌های سبک زندگی ایرانی- اسلامی

وی با اشاره به طرح‌های پیشگیری از آسیب‌های جامعه، درخصوص راهکارهای رسیدگی به این آسیب‌ها گفت: پیشنهاد من این است که به آموزه‌های دینی خود رجوع کرده و آن‌ها را به طور صحیح تبیین کنیم و این مبانی را با پدیده‌های جدید تطبیق داده و قرائتی درست از آن‌ها ارائه بدهیم. دنیای مدرن و هجمه های آن آبستن تلقین الگو‌های متناسب با خودش است، الگو‌هایی که ساخته و پرداخته ذهنیت فردی شده است و طبق روایات آیات الهی زندگی پیامبران اهل بیت بهترین الگو و مصداق زندگی ما محسوب می‌شود.
 

نظرات