برای ظهور دعا کنیم دین

برای ظهور دعا کنیم

آیت ‌الله بهجت بیان کرد: مسلمان ها در دست کفار ذلیل هستند، و کفار با مال و ثروت خود مسلمین بر آن ها مسلط هستند و بر آن ها حکومت می کنند. آیا خوشحالی ما با این همه ذلت و خواری و اسارت و بردگی، غفلت و غرور نیست؟ گوسفندانی که حامی و ناصر و چوپان ندارند و در هر طرف گرگ های درنده به آن ها حمله ور شده اند، چگونه باید باشند؟!

آیت‌الله محجمد تقی بهجت فومنی گفت: خدا می‌داند که چه طور کفار می‌نشینند و برای ذلت و عبودیت و بردگی ممالک اسلامی نقشه می‌کشند! چه قدر باید در فکر حضرت غائب باشیم و برای تعجیل در امر فرجش دعا کنیم؟! به طور یقین دعا در امر تعجیل فرج آن حضرت موثر است، اما نه لقلقه زبان و عجل فرجه خشک و خالی و ورد همیشگی که در آخر منبر برای این که مردم از جا بلند شود گفته می‌شود.

ایشان اظهار کردند: دعای تعجیل فرج مثل نماز نافله، عمل مستحبی است، یعنی راستی و جدی با غم متأثر باشیم و از خدا بخواهیم تا فاصله هزار و چند صد ساله که بین مردم و واسطه فیض اتفاق افتاده است، برطرف شود و به پایان برسد. دعای با حال حزن و اندوه و تأثر قلبی از مردم واقع نمی‌شود، که اگر میشد قطعا وضع این نبود. فرج، وقت معینی دارد که در آن وقت حضرت ظهور می‌کند.

منبع: احسن الحدیث

 

نظرات