تکنوکرات‌های خام فروش و توسعه طلبی در مدار وابستگی! اقتصاد

تکنوکرات‌های خام فروش و توسعه طلبی در مدار وابستگی!

عدم فرآوری محصولات اولیه، سبب می‌شود که کشورمان کشوری صرفا فروشنده منابع خدادادی گردد. این در حالیست که در دنیای امروز، کشورهایی در اقتصاد پیشرو خواهند بود که صنعتی باشند. طبیعتا یکی از بهترین زمینه‌های فعالیت صنعتی برای یک کشور، استفاده از تکنولوژی برای ایجاد محصولات فرآوری شده از مواد خام است.

یکی از معضلات توسعه گرایی در مدار وابستگی به نظام سلطه در کشورهای توسعه نیافته، هدر دادن منابع خام در جهت توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه یافته و همیشه عقب ماندن کشورهای تابع(در حال توسعه) است. متاسفانه این مسئله، از پیش از انقلاب و پیاده شدن سیاستهای توسعه‌گرایانه توسط رژیم پهلوی در کشور ما وجود داشته و علیرغم انقلاب با شکوه اسلامی و نیز دستاوردهای اقتصادی عظیم به مدد وجود تفکر و روحیه‌ی انقلابی، بعلت وجود نرم افزار(یا بهتر بگوییم بدافزار) توسعه گرایی وابسته در برخی مسئولین تکنوکرات و نیز غربگرا، این سوء مدیریت رفع نشده است. متاسفانه از سال 92 و با روی کار آمدن دولتی توسعه گرا و شروع مدیریت بیژن زنگنه(که باید وی را به واقع قهرمان خام فروشی منابع نفتی و گازی در تاریخ جمهوری اسلامی دانست) و نیز گره زدن تمامی تدابیر به موفقیت سیاست خارجی در روح کلی حاکم بر دولت، این روند اشتباه با شدت بیشتری پیگیری شده است.

خام فروشی، چگونه به کشور آسیب می‌زند؟

قبل از شرح این بخش، لازم است که به آماری که در زمینه خام فروشی کشورمان موجود است، توجه کنیم. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که تقریباً تا 90 درصد منابع طبیعی و معدنی ایران به‌صورت خام صادر می‌گردد که امکان افزایش ارزش تا چندصد درصد را دارند نتایج مطالعات تجربی نشان می‌دهد که برای تولید یک‌میلیون تن کود اوره آمونیاک در پتروشیمی‌های ایران، 9 میلیون مترمکعب گاز در یک سال مصرف می‌گردد که فقط از محل صادرات آن تقریباً 40 میلیارد دلار درآمد کسب می‌گردد. حال‌آنکه اگر این مقدار گاز به‌صورت خام صادر شود، تقریباً هفت میلیارد دلار درآمد ارزی خواهد داشت. این امر نشان می‌دهد جلوگیری از خام‌فروشی تا چه حد در اقتصاد کشور و تولید ارزش‌افزوده تأثیر دارد.

اما خام فروشی چه آسیبهایی برای کشور دارد. از جمله این آسیبها به این شرح است:

1-      عدم ایجاد اقتصادی صنعتی:

عدم فرآوری محصولات اولیه، سبب می‌شود که کشورمان کشوری صرفا فروشنده منابع خدادادی گردد. این در حالیست که در دنیای امروز، کشورهایی در اقتصاد پیشرو خواهند بود که صنعتی باشند. طبیعتا یکی از بهترین زمینه‌های فعالیت صنعتی برای یک کشور، استفاده از تکنولوژی برای ایجاد محصولات فرآوری شده از مواد خام است. در نتیجه این روند صنعتی شدن، علم و دانش نیز در کشورمان بصورت بومی و کارآمد خواهد بود و طبیعتا اقتصاد دانش بنیان می‌گردد. در این شرایط ارتباط صنعت با دانشگاه نیز ارتباطی مثمر ثمر خواهد بود و عملا دانشگاه‌های صنعتی ما از وضعیت کنونی که فایده‌ی اندکی برای مسائل کشور دارند، خارج می‌شوند و به قطبهای ایده پردازی و تولید دانش صنعتی تبدیل می‌گردند.

2-      آسیب پذیری کشور در مقابل تحریمهای نفتی، نوسانات و تکانه‌ها:

فروش مواد فرآوری شده، چنان که در ادامه و از بیانات رهبر انقلاب هم خواهیم دید، کشور را در مقابل کیدهای دشمن نیز بیمه می‌کند. زیرا مشتری مواد فرآوری شده از چرخه‌ی مواد خام فسیلی و معدنی(مثل بنزین، انواع مواد پتروشیمی، داروها، فلزات بدست آمده از سنگ‌های معدنی و ...) تمام کشورهای و حتی شرکتهای چند ملیتی دنیا هستند نه صرفا چند کشور غول صنعتی که توان بالفعل برای فرآوری دارند. لذا دیگر در صورت تصویب سلسله‌ی تحریم‌ها در یک کشور متخاصم علیه کشورمان، تحریم موثر نمی‌افتد و محصولات فرآوری شده ما بازار مصرف خود را خواهد داشت. چنان که اکنون شاهد هستیم که بخاطر عدم تدبیر صحیح و بومی از سوی مدیران غربگرا، کشورمان به راحتی توسط کشورها و دولت‌های متخاصم تحریم شده و آسیب پذیر می‌گردد.ژ

رهبر انقلاب اسلامی برای چندمین بار در طی سالهای متمادی، در بیانات نوروزی 97 در اجتماع مردم در حرم رضوی(ع)، این اشتباه راهبردی مدیران اقتصادی کشور را تذکر دادند. ایشان بعد از اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی و ذکر فرصتهای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، به ذکر منابع طبیعی و خدادادی این سرزمین نیز می‌پردازند

 3-      بهره وری بالای رقبای اقتصادی و تقویت اقتصاد آنها در مقابل تضعیف اقتصاد خود

همانطور که در مثال کود اوره آمونیاک در ابتدای این نوشتار ذکر شد، فروش منابع خام سودی به مراتب کمتر در مقابل فرآوری این محصولات دارد. یک دلیل منطقی این مسئله نیز همان اصل کم و محدود بودن مشتری و عدم ایجاد شرایط رقابتی و مزایده‌ای برای خرید و چانه زدن در قیمت فروش است که در بخش قبل نیز اثرات آنرا در آسیب پذیری اقتصاد در مقابل تحریم نفتی ذکر کردیم.

4-      ارزان فروشی منابع نسل‌های آینده، کاهش اشتغال و ... نیز از سایر ضررهای سیاست اشتباه خام فروشی منابع و بخصوص منابع نفتی و گازی در کشورماست.

رهبر انقلاب و هشدارهای مکرر به خام فروشان

رهبر انقلاب اسلامی برای چندمین بار در طی سالهای متمادی، در بیانات نوروزی 97 در اجتماع مردم در حرم رضوی(ع)، این اشتباه راهبردی مدیران اقتصادی کشور را تذکر دادند. ایشان بعد از اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی و ذکر فرصتهای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، به ذکر منابع طبیعی و خدادادی این سرزمین نیز می‌پردازند و چنین می‌فرمایند: «منابع طبیعی باارزشی در کشور ما وجود دارد که امروز بدون اینکه ارزش افزوده‌ای داشته باشد، به خارج فروخته میشود؛ یکی از آنها نفت و گاز است. من سال گذشته در همین جلسه گفتم که ما در موجودی نفت و گاز بر روی هم، در دنیا اوّلیم؛ یعنی هیچ کشوری به‌قدر ایران عزیز ما مجموعاً نفت و گاز ندارد؛ در گاز اوّل، در نفت چهارم و در مجموع اینها -حجم مجموع نفت و گاز- اوّل در همه‌ی دنیا [هستیم]. این خیلی ظرفیّت مهمّی است؛ امکان بسیار مهمّی است؛ اینکه دشمن میخواهد به هر قیمتی تسلّط خود را و قیمومیّت خود را بر این کشور اعمال کند، به‌خاطر همین ثروتها است». منابع و فرصتهایی که متاسفانه در مدار توسعه گرایی و در پای پیشرفت غرب و به کمک مدیران غربگرا، تلف می‌شود.

ذکر نکات فوق به این معنا نیست که کشور ما در سالهای بعد از انقلاب، دقیقا همان مسیر توسعه گرایی مخرب قبل از انقلاب را طی نموده است. که اگر چنین بود قطعا این حجم عظیم از دستاوردهای ارزنده در مقایسه با روند قهقرایی قبل از انقلاب حاصل نمی‌شد. اما صحبت بر سر هدر رفتن برخی فرصتها و استفاده نکردن از آنها بصورت بهینه است.

سابقه هشدارهای رهبر انقلاب به مدیران تکنوکرات، به سالهای دور و ابتدای روند توسعه گرایی اقتصادی در دوران مدیریت کارگزاران سازندگی و دولت مرحوم هاشمی برمی‌گردد. رهبر انقلاب در سالهای اخیر نیز از این مسئله به این شکل گلایه کردند:«من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر میشود؟!». خود ایشان در جواب مدیران تکنوکرات به شدنی بودن این سیاست اشاره می‌کنند و در عین حال عواقب کنونی عدم اجرای این راهبرد اساسی در آسیب پذیر شدن کشور از تکانه‌های تحریمی را چنین برمی‌شمرند:«بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه‌ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمرکز پیدا می‌کنند. بله، تحریم‌ها اثر گذاشت، منتها نه آن اثری را که دشمن میخواست»

سابقه‌ی درخشان گفتمان انقلابی در مدیریت عرصه‌ی اقتصاد

اگر بنا بر تبیین بیانات رهبر انقلاب است، باید به سبک ایشان، همه‌ی حقیقت را منصفانه گفت. ذکر نکات فوق به این معنا نیست که کشور ما در سالهای بعد از انقلاب، دقیقا همان مسیر توسعه گرایی مخرب قبل از انقلاب را طی نموده است. که اگر چنین بود قطعا این حجم عظیم از دستاوردهای ارزنده در مقایسه با روند قهقرایی قبل از انقلاب حاصل نمی‌شد. اما صحبت بر سر هدر رفتن برخی فرصتها و استفاده نکردن از آنها بصورت بهینه است. مشکل در حاکم شدن روحیه‌ی توسعه گرایی وابسته در برخی مدیران انقلابی نما است که مسیر توسعه کشور را نه در الگوی پیشرفت انقلابی و اسلامی و استفاده از راهبردهای موثر اسلام و نظرات ارزنده امامین انقلاب در عدم وابستگی کشور، بلکه در تبعیت از الگوهای مستکبرین استعمارگری دانسته اند که زمانی از طریق سرنیزه و پادشاهان فاسد، سلطه‌ی خود را تعمیم می‌دادند و امروز نیز با الگوی‌های اقتصادی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و یا سیستم پولی برتون وودز و از طریق مدیران همسو و همفکر با خود، آقایی و تسلط خود بر سایر کشورها و منابع و استعدادهای آنها را تنظیم می‌کنند. که اگر نبودند چنین مدیران غیر انقلابی‌ای، قطعا جایگاه اقتصادی ما بسیار بالاتر از وضعیت کنونی بود.

نظرات