نخستین مقر حکومت ساسانیان در کجا قرار داشت؟ فرهنگ

نخستین مقر حکومت ساسانیان در کجا قرار داشت؟

به گزارش خبرنگار حوزه میراث و گردشگری گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اردشیر بابکان پس از تسلط بر شهر دارابگرد که در دورههخامنشیان شکل گرفته بود، با کنترل سراسر ایران امپراتوری ساسانی را تأسیس کرد؛ بنابراین شهر دارابگرد نخستین مقر حکومت ساسانیان به حساب می‌آید. آثار این شهر تاریخی هم‌اکنون در 7 کیلومتری جنوب شهر فعلی داراب قرار دارد.

نخستین مقر حکومت ساسانیان در کجا قرار داشت؟

شهر داراب یکی از شهرهای استان فارس است و در مرکز شهرستان داراب واقع شده است. در اطراف این شهر مکان‌های گردشگری چون آتشکده آذرخش مشهور به مسجد سنگی، نقش شاپور، آتشکده آذرجوی، قصر آئینه یا قصر دختر، برج شاه‌نشین یا قلعه طلوع شجر، قصر کیامرث، قصر بهرام، آسیاب سنگی، روستای هدف گردشگری لایزنگان و روستای نمونه گردشگری نوایگان اشاره کرد.

نخستین مقر حکومت ساسانیان در کجا قرار داشت؟

بنابراین گزارش، آتشکده آذرخش مشهور به مسجد سنگی که در فاصله 7 کیلومتری جنوب شرقی شهر داراب قرار گرفته است، یکی از آتشکده‌های خاموش کشورمان است. این آتشکده براساس باور برخی از پژوهشگران در آغاز یکی از نیایشگاه‌های مهرپرستان آریایی بوده است و در دوران حکومت ساسانیان به آتشکده تبدیل شده است.

نخستین مقر حکومت ساسانیان در کجا قرار داشت؟

خاطرنشان می‌شود محمدحسن مبارز در سال 652 قمری، محرابی را به آتشکده آذرخش افزود و با این کار این بنا را به مسجد تبدیل کرد؛ بنابر این آتشکده آذرخش هم‌اکنون با نام مسجد سنگی هم شناخته می‌شود.

نخستین مقر حکومت ساسانیان در کجا قرار داشت؟

نظرات