امام خامنه ای (مدظله العالی ): آزادگان، ذخایر بزرگ الهی اند فرهنگ مقاومت

امام خامنه ای (مدظله العالی ):  آزادگان، ذخایر بزرگ الهی اند

  Ø¢Ø²Ø§Ø¯Ú¯Ø§Ù†ØŒ ذخایر بزرگ الهی 

نظرات