آرشیو گروه روش های موفقیتآرامش را به زندگی خود برگردانید روش های موفقیت

 استرس، یکی از بیماری‌های شایع قرن ماست  اگر راه‌های مقابله با آن را یاد نگیریم زمینه را برای افسرده‌شدن‌مان هم فراهم کرده و وضعیت جسمی، روابط اجتماعی و ارتباطات فردی‌مان را هم گرفتار مشکلات متعددی می‌کند.
  استرس، یکی از بیماری‌های شایع قرن ماست اگر راه‌های مقابله با آن را یاد نگیریم زمینه را برای افسرده‌شدن‌مان هم فراهم کرده و وضعیت جسمی، روابط اجتماعی و ارتباطات فردی‌مان را هم گرفتار مشکلات متعددی می‌کند.  

ادامه مطلب را بخوانید