آرشیو گروه زندگی


نگاهی به زندگی عاشقانه امام خمینی (ره) و همسرش؛ رهبری مقتدر و همسری عاشق زندگی

مردی که سال‌ها برای رهبر انقلابی مردمی جلوی شرق و غرب ایستاد و ابهتش دنیایی را تکان می‌داد، در خانه و زندگی شخصی، عشق و احترامش نسبت به همسر زبانزد خاص و عام بود. مردی که سال‌ها برای رهبر انقلابی مردمی جلوی شرق و غرب ایستاد و ابهتش دنیایی را تکان می‌داد، در خانه و زندگی شخصی، عشق و احترامش نسبت به همسر زبانزد خاص و عام بود.

ادامه مطلب را بخوانید