آرشیو گروه دین


آثارمعنوی وبرکات ماه مبارک رمضان در جهت خودسازی دین

حجت‌الاسلام علی دشتکی مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان اظهار داشت :ماه رمضان در بحث مسائل فرهنگی، دینی، آموزشی و اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و در زمینه سازی خودسازی و بندگی انسان مؤثر است... حجت‌الاسلام علی دشتکی مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان اظهار داشت :ماه رمضان در بحث مسائل فرهنگی، دینی، آموزشی و اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و در زمینه سازی خودسازی و بندگی انسان مؤثر است...

ادامه مطلب را بخوانید


بخشندگی را از کریم اهل بیت(علیه السلام) الگو بگیریم دین

سخاوت وبخشندگی در حق مردم خصوصاً نیازمندان ازجمله کمالات وفضائل انسانی، معنوی واخلاقی امام حسن مجتبی (علیه السلام) است، امام همامی که همچون پدر وجدّ بزرگوارش قلبی پاک ورئوف، چهره ای گشاده ودستی بخشنده ودستگیر داشت. سخاوت وبخشندگی در حق مردم خصوصاً نیازمندان ازجمله کمالات وفضائل انسانی، معنوی واخلاقی امام حسن مجتبی (علیه السلام) است، امام همامی که همچون پدر وجدّ بزرگوارش قلبی پاک ورئوف، چهره ای گشاده ودستی بخشنده ودستگیر داشت.

ادامه مطلب را بخوانید


آثار و برکات ماه مبارک رمضان ماه رحمت الهی دین

ماه مبارک رمضان را می توان گل سرسبد ایام الله برشمرد که در مصحف شریف، خداوند رحیم برای نشان دادن عظمت این ایام، بزرگترین معجزه الهی یعنی نزول قرآن کریم را در این ماه پر خیر و برکت بیان می فرمایند. ماه مبارک رمضان را می توان گل سرسبد ایام الله برشمرد که در مصحف شریف، خداوند رحیم برای نشان دادن عظمت این ایام، بزرگترین معجزه الهی یعنی نزول قرآن کریم را در این ماه پر خیر و برکت بیان می فرمایند.

ادامه مطلب را بخوانید